Logo

save the date HOTEL TERMAG JAHORINA 27 - 28. 11. 2023.

Teme konferencije

 • Pravac razvoja javnih nabavki u Evropskoj uniji (razvoj TED-a, digitalizacija i vještačka inteligencija, održive javne nabavke, učestvovanje ponuđača i robe iz trećih zemalja na tržištu javnih nabavki u EU)
 • Pravac razvoja javnih nabavki u Bosni i Hercegovini (stanje i izazovi u BiH, Zakon o javnim nabavkama, Strategija razvoja javnih nabavki 2024-2028, pravna zaštita, profesionalizacija, digitalizacija)


Direktori konferencije

Goran Matešić
Sanja Badrov Ranić

Goran Matešić - međunarodni stručnjak i konsultant, Zagreb, Hrvatska

Goran Matešić je jedan od vodećih međunarodno priznatih stručnjaka iz područja javnih nabavki.

Dugogodišnju pravničku karijeru započeo je kao sudski pripravnik, a zatim nastavio kao sudija, na Županijskom sudu u Splitu. Nakon uspješne sudijske karijere, nastavlja jednako tako uspješnu pravničku karijeru kao advokat u samostalnoj advokatskoj kancelariji, a zatim kao predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki u Republici Hrvatskoj - DKOM.

Učestvovao je u osnivanju i razvoju Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki u Republici Hrvatskoj kao predsjednik u dva mandata. Njegov rad na institucionalnom okviru i zakonskim rješenjima te razvoju pravne prakse u području javnih nabavki priznat je u Republici Hrvatskoj, ali prepoznat i šire, prije svega kroz priznavanje Državne komisije kao efikasnog, transparentnog, visoko digitalizovanog i po svemu uspješnog revizijskog tijela u okvirima Europske unije. U svim procesima koji su do takvih rezultata doveli učestvovao je kao idejni predvodnik i operativac, koji je svojom nepresušnom energijom omogućio pozitivne rezultate. Cijenjen je među svojim kolegama kao organizator, lider te pravnik.

Svoje dugogodišnje, međunarodno iskustvo i znanje iz područja javnih nabavki dijeli kroz brojna predavanja, stručne članke, organizaciju konferencija, interpretaciju i izradu zakonskih tekstova. Učestvovao je u pristupnim pregovorima više zemalja u regiji zapadnog Balkana (Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Bugarska, Rumunjska) kao konsultant.

Sanja Badrov Ranić - diplomirani je pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i dugogodišnjim relevantnim iskustvom u javnim nabavkama posebno pravnoj zaštiti.

Pravničku karijeru započela je u advokaturi, gdje je stekla iskustvo u parničnom, prekršajnom i izvršnom postupku, u građanskom, radnom i trgovačkom pravu.

Karijera u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Republike Hrvatske, u trajanju od nepunih 10 godina, najprije kao Stručnog savjetnika - specijaliste, a zatim kao rukovodioca stručne službe za praćenje prakse i postupanje u sudskim postupcima, pružila joj je dragocjeno i rijetko iskustvo i relevantan ugled. Kao rukovodilac stručne službe uspostavila je i razvila organizacijsku i stručnu strukturu iste. Sanja je aktivno učestvovala u unapređenju svih relevantnih razvojnih funkcija Državne komisije među kojima je potpuna digitalizacija žalbenog postupka, razvoj aplikativnih rješenja za upravljanje žalbenim predmetima, aplikativnim rješenjima za pretraživanje prakse te u stvaranju baze podataka o praksi Državne komisije, praksi sudova u području javnih nabavki i praksi Suda Evropske unije.

Ovo iskustvo čini je jednim od najboljih poznavalaca žalbenog postupka u javnim nabavkama, posebno pravne te sudske prakse kako Visokog upravnog suda RH tako i Evropskog suda pravde. Ugledni je pravni publicista i predavač na specijalizovanim seminarima. Završila je „International Master in Public Procurement Management“ u organizaciji Univerziteta Tor Vergata u Rimu.

Programski odbor

Goran Matešić

MKJN Jahorina 2023. jedan je najkvalitetnijih projekat u mojoj profesionalnoj karijeri. Odvija se u potpuno pozitivnoj inkluzivnoj, cilju okrenutoj atmosferi sa sjajnim osobama, izvrsnim stručnjacima i dragim ljudima, na području na kojem svi shvatamo da je naš doprinos vrijedan zajednici kojoj je adresiran. MKJN je po mom mišljenju najkvalitetniji stručni skup o temi javnih nabavki na području jugoistočne Europe. Zbog stručnjaka koji su uključeni, te tema koje se obrađuju ova konferencija će biti doprinost karijerama učesnika.

Christopher Bovis

MKJN Jahorina 2023 predstavlja zlatni standard akademske i prakse širenja reformi javnog sektora za Balkan. Govornici, učesnici i teme MKJN Jahorina 2023 predstavljaju međunarodnu platformu za debatu i razmjenu najboljih praksi u sadašnjem i budućem razvoju, kao i kreiranju politike javnih

Aleksandar Ljuboja

Pridružitе nаm sе u оblikоvаnju budućnоsti јаvnih nаbаvki, gdе su еfikаsnоst i trаnspаrеntnоst srce svаkе trаnsаkciје. Usporavanje administrativnih procedura je kočnica razvoja modernog društva.

Goran Račić

Spajamo najstručnije ljude, predvodimo pokretanje gorućih društvenih pitanja, vršimo jak uticaj na donosioce odluka, zahtjevamo modernizaciju funkcionalnog zakona o javnim nabavkama koji zadovoljava evropske direktive. Procesi javnih nabavki se tiču cijelog društva.

Sanja Badrov Ranić

Pozitivna atmosfera, međunarodni karakter i visok nivo stručnosti razlozi su zbog kojih se ova konferencija ne smije propustiti!

Nikos Manolopoulos

Goran Matešić - međunarodni stručnjak i konsultant, Zagreb, Hrvatska

Goran Matešić je jedan od vodećih međunarodno priznatih stručnjaka iz područja javnih nabavki.

Dugogodišnju pravničku karijeru započeo je kao sudski pripravnik, a zatim nastavio kao sudija, na Županijskom sudu u Splitu. Nakon uspješne sudijske karijere, nastavlja jednako tako uspješnu pravničku karijeru kao advokat u samostalnoj advokatskoj kancelariji, a zatim kao predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki u Republici Hrvatskoj - DKOM.

Učestvovao je u osnivanju i razvoju Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki u Republici Hrvatskoj kao predsjednik u dva mandata. Njegov rad na institucionalnom okviru i zakonskim rješenjima te razvoju pravne prakse u području javnih nabavki priznat je u Republici Hrvatskoj, ali prepoznat i šire, prije svega kroz priznavanje Državne komisije kao efikasnog, transparentnog, visoko digitalizovanog i po svemu uspješnog revizijskog tijela u okvirima Europske unije. U svim procesima koji su do takvih rezultata doveli učestvovao je kao idejni predvodnik i operativac, koji je svojom nepresušnom energijom omogućio pozitivne rezultate. Cijenjen je među svojim kolegama kao organizator, lider te pravnik.

Svoje dugogodišnje, međunarodno iskustvo i znanje iz područja javnih nabavki dijeli kroz brojna predavanja, stručne članke, organizaciju konferencija, interpretaciju i izradu zakonskih tekstova. Učestvovao je u pristupnim pregovorima više zemalja u regiji zapadnog Balkana (Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Bugarska, Rumunjska) kao konsultant.

Sanja Badrov Ranić - diplomirani je pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i dugogodišnjim relevantnim iskustvom u javnim nabavkama posebno pravnoj zaštiti.

Pravničku karijeru započela je u advokaturi, gdje je stekla iskustvo u parničnom, prekršajnom i izvršnom postupku, u građanskom, radnom i trgovačkom pravu.

Karijera u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Republike Hrvatske, u trajanju od nepunih 10 godina, najprije kao Stručnog savjetnika - specijaliste, a zatim kao rukovodioca stručne službe za praćenje prakse i postupanje u sudskim postupcima, pružila joj je dragocjeno i rijetko iskustvo i relevantan ugled. Kao rukovodilac stručne službe uspostavila je i razvila organizacijsku i stručnu strukturu iste. Sanja je aktivno učestvovala u unapređenju svih relevantnih razvojnih funkcija Državne komisije među kojima je potpuna digitalizacija žalbenog postupka, razvoj aplikativnih rješenja za upravljanje žalbenim predmetima, aplikativnim rješenjima za pretraživanje prakse te u stvaranju baze podataka o praksi Državne komisije, praksi sudova u području javnih nabavki i praksi Suda Evropske unije.

Ovo iskustvo čini je jednim od najboljih poznavalaca žalbenog postupka u javnim nabavkama, posebno pravne te sudske prakse kako Visokog upravnog suda RH tako i Evropskog suda pravde. Ugledni je pravni publicista i predavač na specijalizovanim seminarima. Završila je „International Master in Public Procurement Management“ u organizaciji Univerziteta Tor Vergata u Rimu.

Glavni predavači na konferenciji

Christopher Bovis Profesor međunarodnog i evropskog trgovačkog prava, Univerzitet u Halu, Engleska, UK

Gustavo Piga Profesor ekonomije, Univerzitet u Rimu Tor Vegata

Roberto Caranta Profesor upravnog prava, Univerzitet u Torinu, Italija

Karin Schnabl Sudija Federalnog upravnog suda, Grac, Austrija

Sanja Badrov Ranić Rukovodilac službe, DKOM, Zagreb, HrvatskaPanelisti

Elisabet Tomašinecšef političkog odjela (EUSR u BiH) (TBC)

Zinka GrboUniverzitet u Sarajevu – Dekan Pravnog fakulteta

Dobrosav MilovanovićPravni fakultet Univerziteta u Beogradu - redovni profesor

Veljko SikiricaMeđunarodni ekspert i konsultant

Dražen Vidakovićadvokat, Banja Luka

Nikos Manolopoulosmeđunarodni stručnjak i konsultant, kompanija „Planet S.A.“, Atina, Grčka

Hajrudin Buzarukovodilac pravne službe, BH Pošta, Sarajevo, BiH

Milica Pranjić Predstavnik Suda Bosne i Hercegovine

Siniša Tešanović Stručnjak iz oblasti javnih nabavki, ovlašteni predavač

Dragan Vukajlović Šef kabineta direktora IDDEEA - Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka.

Danijela Pažur Ivančić Načelnik sektora, Središnja kancelarija za javne nabavke RH

Tarik Rahić Agencija za javne nabavke, BIH

Jelena Račić Kancelarija za razmatranje žalbi BiHProgram konferencije

 • Program se sastoji od izlaganja glavnih predavača i panela.
 • Glavni predavači su vrhunski stručnjaci, najvećim dijelom profesori i sudije, ali i praktičari, koji se aktivno bave razvojem javnih nabavki u različitim područjima. U zanimljivim predavanjima podijeliće svoje stručno i praktično znanje o aktuelnim temama kojima se bavi konferencija.
 • Paneli su zamišljeni kao dinamične, žive, konstruktivne i kritičke rasprave između stručnjaka iz različitih područja djelovanja, koji će podijeliti svoja iskustva i prijedloge.

Više o konferenciji

Konferencija će posebnu pažnju posvetiti temama: digitalna transformacija javnih nabavki, upotreba vještačke inteligencije u području javnih nabavki, prostor za podatke javnih nabavki, uvođenje e-obrazaca na TED-u, profesionalizacija eksperata javnih nabavki te razvoj sistema pravne zaštite. EU u svojim strategijama naglašava kako su za ostvarenje punog potencijala javnih nabavki ključni digitalna transformacija, pristup podacima i sposobnost za njihovu analizu. Sadašnji obrasci za objavu na TED-u uskoro će se zamijeniti e-obrascima. Pitanja profesionalizacije eksperata javnih nabavki i razvoja sistema pravne zaštite od stalnog su interesa, a sve u smislu povećanja efikasnosti javnih nabavki i smanjena korupcijskih rizika. Pitanje učestvovanja ponuđača i robe iz trećih zemalja na tržištu javnih nabavki EU od stalnog je interesa Evropske komisije i država članica.


BiH je 15. decembra 2022. stekla status kandidata za članstvo u EU. Pitanja koja su aktuelna u EU od velikog su interesa i za samu Bosnu i Hercegovinu. Ispred Bosne i Hercegovine put je konstantne digitalizacije postupaka javnih nabavki, kao i razvijanje alata koji će osigurati efikasne javne nabavke. U narednom periodu očekuje se da BiH iskoristi međunarodnu stručnu pomoć te pokrene izradu novog Zakona o javnim nabavkama koji bi bio u saglasnosti sa evropskim normama, te pratio programe i strategije EU. Konferencija će pоkrеnuti pitаnjа о nеdоstаcimа pоstојеćеg zаkоnskоg оkvirа i kоristеći dоbrе prаksе еvrоpskоg zаkоnоdаvstvа i rеgije utvrditi priјеdlоgе nа kојimа ćе sе zаsnivаti nоvi zakon.

Paneli

Panel A

Javne nabavke u EU - razvoj i izazov.

Više o panelu

Javne nabavke u EU - razvoj i izazov. Dotaknuće sva aktuelna pitanja i probleme s kojima se susreću javne nabavke na nivou EU, kao što su digitalna transformacija javnih nabavki, korištenje vještačke inteligencije u području javnih nabavki, prostor za podatke javnih nabavki, uvođenje e-obrazaca na TED-u, profesionalizacija eksperata javnih nabavki, zelene i socijalne javne nabavke te učestvovanje ponuđača iz trećih zemalja u postupcima javnih nabavki.

Panel B

Javne nabavke u BiH – razvoj, Zakon o javnim nabavkama de lege lata i de lege ferenda

Više o panelu

Javne nabavke u BiH – razvoj, Zakon o javnim nabavkama de lege lata i de lege ferenda. Analiziraće ključne probleme u sadašnjem Zakonu o javnim nabavkama te pokušati dati prijedloge za unapređenje Zakona o javnim nabavkama, kao i cjelokupnog sistema javnih nabavki u BiH, sa osvrtom na izradu Strategije razvoja javnih nabavki 2024 – 2028.

Panel C

Digitalizacija javnih nabavki - iskustva

Više o panelu

Digitalizacija javnih nabavki - iskustva. Čućemo dobre prakse iz BiH i regije u digitalizaciji postupka javnih nabavki i postupka pravne zaštite, o koristima i o poteškoćama koje digitalizacija donosi, dinamičnijem sistemu javnih nabavki te e-aukcijama.

Panel D

Pravna/sudska zaštita u postupcima javnih nabavki

Više o panelu

Pravna/sudska zaštita u postupcima javnih nabavki, donijeće nam aktuelnosti iz područja pravne/sudske zaštite u postupcima javnih nabavki kroz iskustva i komentare sudija iz BIH i EU, prezentovaće se najnovija praksa Suda Evropske unije te predlagati najbolja rješenja za razvoj sistema pravne zaštite.

Partneri:

Projekat podržan od:

Savjet ministara Bosne i Hercegovine
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini

Medijski pokrovitelji:

Podsjetnik na 2022. godinu


Pogledaj galeriju

Datum održavanja:

27.11.2023. god (pondeljak) - registracija učesnika 8.00 - 9.30h, početak konferencije u 9:30h

28.11.2023. god. (utorak), početak konferencije u 9.30 h

Mjesto održavanja:

Jahorina, hotel "Termag"

Cijena kotizacije:

495,00 KM – na navedenu cijenu se obračunava PDV.

Cijena sa uračunatim PDV 579,15 KM.

Za uplate iz inostranstva 255,00 EUR, na navedenu cijenu se obračunava PDV.

Cijena sa uračunatim PDV 298,35 EUR.

Kotizacija uključuje prisustvo svim panelima, radne i promotivne materijale, ručak (prvi dan 27. novembar) i kafe-osvježenje u pauzama.

U cijenu kotizacije ne ulaze troškovi smještaja, Učesnici sami snose trošak smještaja. Za smještaj je ovlaštena turistička agencija „Unistours“ Banja Luka, e-mail: info@unistours.com, tel: +387 (0) 51 340 972, +387 (0) 51 340 960.

Molimo Vas da uplatu izvršite na račun br. 554-004-00000679-31 Naša Banka a. d. Bijeljina Za uplate iz inostranstva (EUR): IBAN: BA395547800077290407, SWIFT: PAVLBA22XXX

Kontakt osoba za sve informacije: Aleksandar Ljuboja,
mob: +387 66 003 500

*PODACI NAVEDENI U PRIJAVI KORISTIĆE SE ZA IZRADU VAŠE AKREDITACIJE!

  Datum održavanja:

  27.11.2023. god (pondeljak) - registracija učesnika 8.00 - 9.30h, početak konferencije u 9:30h

  28.11.2023. god. (utorak), početak konferencije u 9.30 h

  Mjesto održavanja:

  Jahorina, hotel "Termag"

  Cijena kotizacije:

  445,50 KM – na navedenu cijenu se obračunava PDV.

  Cijena sa uračunatim PDV 521,24 KM.

  Za uplate iz inostranstva 229,50 EUR, na navedenu cijenu se obračunava PDV.

  Cijena sa uračunatim PDV 268,51 EUR.

  Kotizacija uključuje prisustvo svim panelima, radne i promotivne materijale, ručak (prvi dan 27. novembar) i kafe-osvježenje u pauzama.

  U cijenu kotizacije ne ulaze troškovi smještaja, Učesnici sami snose trošak smještaja. Za smještaj je ovlaštena turistička agencija „Unistours“ Banja Luka, e-mail: info@unistours.com, tel: +387 (0) 51 340 972, +387 (0) 51 340 960.

  Molimo Vas da uplatu izvršite na račun br. 554-004-00000679-31 Naša Banka a. d. Bijeljina Za uplate iz inostranstva (EUR): IBAN: BA395547800077290407, SWIFT: PAVLBA22XXX

  Kontakt osoba za sve informacije: Aleksandar Ljuboja,
  mob: +387 66 003 500

  *PODACI NAVEDENI U PRIJAVI KORISTIĆE SE ZA IZRADU VAŠE AKREDITACIJE!